Advokátska kancelária - Budová sídla

Advokátska kancelária Beňo & Partners datuje svoj vznik do roku 1977, kedy získal advokátske oprávnenie jej zakladateľ JUDr. Stanislav Beňo (1949 – 2013). Od roku 2010 kancelária vykonáva advokáciu vo forme právnickej osoby so zakladajúcimi partnermi JUDr. Stanislavom Beňom a jeho synom JUDr. Jozefom Beňom, PhD. V súčasnosti v rámci zoskupenia Beňo & partners pracuje šesť právnikov.

V prevažnej miere poskytujeme poradenstvo a právne zastúpenie v odvetví občianskeho a obchodného práva. Okrem týchto hlavných odvetví sa venujeme aj správnemu právu, pracovnému právu a trestnému právu.


Kancelária sídli v novostavbe domu č. 93 v centre mesta Poprad. Parkovať je možné napravo od príjazdovej cesty pri budove Okresného súdu.

Najväčšie skúsenosti máme a najlepšie výsledky dosahujeme v oblasti sporového a nesporového obchodného stavebného práva, sporového poistného práva, sporového uplatňovania nárokov na náhradu škody, sporového spotrebiteľského práva, konkurzného a reštrukturalizačného práva, pozemkového práva, exekučného práva, sporového uplatňovania práva na ochranu osobnosti, zmenkového práva a preskúmavania rozhodnutí orgánov verejnej moci.

Rutinnou činnosťou je riešenie osobných a rodinných záležitostí v oblasti rodinného práva, manželského spoluvlastníctva, dedičského práva a oddĺženia.

Okrem advokátskej činnosti vykonávame aj činnosť správcu konkurznej podstaty a poradenstvo v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie.

Poradenstvo poskytujeme aj v anglickom jazyku.